Do źródeł Sanu

Wycieczka do „Źródeł Sanu” – najdalej na południe wysuniętego, dostępnego turystycznie regionu Polski. Ścieżka kończy się w okolicach Przełęczy Użockiej, u źródeł jednego z dopływów Sanu. Cała trasa przebiega przez niezwykle piękne i bezludne tereny zwane „Bieszczadzkim Workiem”, które jeszcze do lat osiemdziesiąt były niedostępne turystycznie.